หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุ้ยๆ
อักษรล้านนา
ยุ้ๆ
เทียบอักษรไทย
[ยุ้ยๆ]
ความหมาย

ว๑.ลักษณะที่ยิ้มอย่างเบิกบาน เช่น ยิ้มยุ้ยๆ - ยิ้มอย่างมีความสุข,ยิ้มอย่างร่าเริงเบิกบาน ว๒.ไม่แน่น,เปื่อยยุ่ย; หยุ้ยๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ้ยๆ (ยุ้ๆ)