หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุ้มไส้ยุ้มปุ๋ม
อักษรล้านนา
ยุ้มไส้ยุ้มปุม
เทียบอักษรไทย
[ยุ้มไส้ยุ้มปุม]
ความหมาย

สำ.เกร็ง,หวาดเสียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ้มไส้ยุ้มปุ๋ม (ยุ้มไส้ยุ้มปุม)