หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุ้ม
อักษรล้านนา
ยุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ยุ้ม]
ความหมาย

ก.ขมิบ,กระหมิบ - บีบเข้าหรือเม้มเข้าซ้ำๆ กัน มักใช้แก่ปาก ช่องทวารหนัก และช่องทวารเบา, อาการที่กล้ามเนื้อขอบปากทวารทั้ง ๓ ทวารใดทวารหนึ่งรัดตัวเข้ามา

ออกเสียงล้านนา
ยุ้ม
อักษรล้านนา
ยุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ยุ้ม]
ความหมาย

ก.ขมิบ,กระหมิบ -

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ้ม (ยุ้ม)