หน้าหลัก
ยุ่มใจ๋
ยุ่ม
[ยุ่มใจ]

ก.เชื่อมั่น,มั่นใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ่มใจ๋ (ยุ่ม)