หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุ่ม
อักษรล้านนา
ยุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ยุ่ม]
ความหมาย

ก.ขยุ้ม - เอาปลายนิ้วทั้งห้าหยิบของชิ้นเล็กๆ ขึ้น เช่น ยุ่มข้าวสาร,ยุ่มน้ำตาลทราย,ยุ่มเม็ดงา เป็นต้น; ถ้าใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบ เรียก ยิ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ่ม (ยุ่ม)