หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุ่นๆ
อักษรล้านนา
ยุ่รๆ
เทียบอักษรไทย
[ยุ่นๆ]
ความหมาย

ว.อาการไหวกระเพื่อมเล็กน้อยที่ส่วนบน เช่นยอดไม้กระเพื่อมเพราะคนปีนป่าย; หยุ่นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ่นๆ (ยุ่รๆ)