หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุย
อักษรล้านนา
ยุย,ยุ
เทียบอักษรไทย
[ยุย]
ความหมาย

ว.ปุกปุย,มีขนหรือใยฟูยาว มักใช้กับสุนัข เช่น หมายุย - สุนัขที่มีขนยาวปุกปุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุย (ยุย,ยุ)