หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุบแป๊ะ
อักษรล้านนา
ยุบแพะ
เทียบอักษรไทย
[ยุบแพะ]
ความหมาย

ว.สู้ไม่ได้,เสียท่า,หมดรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบแป๊ะ (ยุบแพะ)