หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุบขี้ปู๋
อักษรล้านนา
ยุบขี้ปู
เทียบอักษรไทย
[ยุบขี้ปู]
ความหมาย

ก.เสียท่า,ขาดทุน,หมดตัว; ปุ๋ดตี๋นปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบขี้ปู๋ (ยุบขี้ปู)