หน้าหลัก
ยุบ
ยุบ,ยุ
[ยุบ]

ก.ยอบลง,ทรุดลง,ลดลง,เลิก,เมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบ (ยุบ,ยุ)