หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุกยู่
อักษรล้านนา
ยุกฯยู่
เทียบอักษรไทย
[ยุกยู่]
ความหมาย

ก.เขย่า,สั่น,ทำให้สะเทือน; ซุกซู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุกยู่ (ยุกฯยู่)