หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยืดยาด
อักษรล้านนา
ยืดฯยาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ยืดยาด]
ความหมาย

ว.ชักช้า,นาน,ไม่ทันใจ,อืดเอื่อย เช่น เดินยืดยาด ทำอะไรยืดยาด

ออกเสียงล้านนา
ยืดยาด
อักษรล้านนา
ยืดฯเยิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ยืดเยื้อ]
ความหมาย

ว.ยืดเยื้อ - ยาวนาน,ไม่จบไม่สิ้น,ไม่เสร็จเสียที เช่น ปัญหานี้ยืดเยื้อมานา บ้านหลังนี้สร้างไม่เสร็จสักที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยืดยาด (ยืดฯเยิ้อฯอ)