หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยึ่งย่างยึงยาง
อักษรล้านนา
ยึ่งฯย่างฯยึงฯยางฯ
เทียบอักษรไทย
[ยึ่งย่างยึงยาง]
ความหมาย

ว.โยกไปโยกมา,ดึงกันไปดึงกันมา,ขยับขึ้นๆ ลงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยึ่งย่างยึงยาง (ยึ่งฯย่างฯยึงฯยางฯ)