หน้าหลัก
ยี่เป็ง
ยี่เพงฯ
[ยี่เพง]

น.ยี่เพ็ญ - เดือน ๒ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ตรงกับเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ -ของภาคกลาง หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยี่เป็ง (ยี่เพงฯ)