หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยี่
อักษรล้านนา
ยี่
เทียบอักษรไทย
[ยี่]
ความหมาย

ก.แยก, ทำให้ห่างออกเล็กน้อย มักใชกับฟัน ว.จำนวนสอง เช่น เดือนยี่ - เดือน สองของล้านนา หรือเดือนสองเหนือ ตรงกับเดือน ๑๒ ของไทย (การนับเดือนของล้านนาจะนำหน้าเดือนของไทยไป ๒ เดือน เช่น เดือน ๘ เหนือ ตรงกับเดือน ๖ ไทย เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยี่ (ยี่)