หน้าหลัก
ยีย่อย
ยีย่อฯยฯ
[ยีย่อย]

ว.ย่อยยับ,ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีย่อย (ยีย่อฯยฯ)