หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยีย่อย
อักษรล้านนา
ยีย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยีย่อย]
ความหมาย

ว.ย่อยยับ,ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีย่อย (ยีย่อฯยฯ)