หน้าหลัก
ยียำ
ยียำ
[ยียำ]

ก.ขยำขยี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยียำ (ยียำ)