หน้าหลัก
ยีบ
ยีปฯ
[ยีบ]

ก.งีบ - หลับไปชั่วขณะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีบ (ยีปฯ)