หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยีกะดาษ
อักษรล้านนา
ยีระฯกดาษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ยีกระดาษ]
ความหมาย

น.ขยี้กระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีกะดาษ (ยีระฯกดาษฯฯ)