หน้าหลัก
ยีกะดาษ
ยีระฯกดาษฯฯ
[ยีกระดาษ]

น.ขยี้กระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีกะดาษ (ยีระฯกดาษฯฯ)