หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยี
อักษรล้านนา
ยี
เทียบอักษรไทย
[ยี]
ความหมาย

น.ปีขาล - ชื่อปีนักษัตรปีที่ ๓ ใช้ เสือ เป็นสัญลักษณ์ ดู...ปีนักษัตร และ ธาตุประจำปีเกิด ในภาคผนวกท้ายเล่ม ก.ขยี้,ขยำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยี (ยี)