หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิ้มมุ้ยๆ
อักษรล้านนา
ยิ้มฯมุ้ๆ
เทียบอักษรไทย
[ยิ้มมุ้ยๆ]
ความหมาย

ดู...ยิ้มงุ้ยๆ

ออกเสียงล้านนา
ยิ้มงุ้ยๆ
อักษรล้านนา
ยิ้มฯงุ้
เทียบอักษรไทย
[ยิ้มงุ้ยๆ]
ความหมาย

ว.อาการที่ยิ้มอย่างต่อเนื่อง; ยิ้มมุ่ยๆ,ยิ้มมุ้ยๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้มมุ้ยๆ (ยิ้มฯมุ้ๆ)