หน้าหลัก
ยิ้มมุ่ยๆ
ยิ้มฯมุ่ๆ
[ยิ้มมุ่ยๆ]

ดู...ยิ้มงุ้ยๆ

ยิ้มงุ้ยๆ
ยิ้มฯงุ้
[ยิ้มงุ้ยๆ]

ว.อาการที่ยิ้มอย่างต่อเนื่อง; ยิ้มมุ่ยๆ,ยิ้มมุ้ยๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้มมุ่ยๆ (ยิ้มฯมุ่ๆ)