หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิ้ม
อักษรล้านนา
ยิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิ้ม]
ความหมาย

ก๑.ไหลซึมเพียงเล็กน้อย มักใช้กับเลือด; เลือดยิ้ม - เลือดไหลซึมออก ก๒.แสดงให้ปรากฏว่าพอใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชังเป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้ม (ยิ้มฯ)