หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิบๆ
อักษรล้านนา
ยิปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ยิบๆ]
ความหมาย

ว๑.ระยิบระยับ เช่น แดดส่องยิบๆ - แสงแดดส่องระยิบระยับ ว๒.เปิดและปิดสลับกันถี่ๆ ใช้กับตา เช่น พับต๋ายิบๆ - กะพริบตาถี่ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิบๆ (ยิปฯๆ)