หน้าหลัก
ยิบหมื่น
ยิปฯหื่มฯร
[ยิบหมื่น]

น.จำนวนสองหมื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิบหมื่น (ยิปฯหื่มฯร)