หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิบหมื่น
อักษรล้านนา
ยิปฯหื่มฯร
เทียบอักษรไทย
[ยิบหมื่น]
ความหมาย

น.จำนวนสองหมื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิบหมื่น (ยิปฯหื่มฯร)