หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิบ
อักษรล้านนา
ยิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิบ]
ความหมาย

น.จำนวนสองในหลักร้อยขึ้นไป เช่น ยิบหมื่น - สองหมื่น เป็นต้น; ถ้า จำนวนสองในหลักสิบเรียก ซาว เช่น ซาวห้าคน - ยี่สิบห้าคน; จำนวนสองใน หลักหน่วยเรียก ยี่ เช่น เดือนยี่เป็ง - เดือน สองเพ็ญ(ของล้านนา) ตรงกับเดือน ๑๒ เพ็ญของภาคกลาง ดู...ซาว,ยี่,ยี่เป็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิบ (ยิปฯ)