หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินเปิงใจ๋
อักษรล้านนา
ยินฯเพิงฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ยินเพิงใจ]
ความหมาย

ก.รู้สึกพอใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินเปิงใจ๋ (ยินฯเพิงฯไจ)