หน้าหลัก
ยินเบื่อยินก๊าย
ยินฯเบิ่อฯอยินฯค่าฯยฯ
[ยินเบื่อยินค่าย]

ก.รู้สึกเบื่อหน่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินเบื่อยินก๊าย (ยินฯเบิ่อฯอยินฯค่าฯยฯ)