หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินเบื่อยินก๊าย
อักษรล้านนา
ยินฯเบิ่อฯอยินฯค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยินเบื่อยินค่าย]
ความหมาย

ก.รู้สึกเบื่อหน่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินเบื่อยินก๊าย (ยินฯเบิ่อฯอยินฯค่าฯยฯ)