หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยินสู้
อักษรล้านนา
ยินฯสู้
เทียบอักษรไทย
[ยินสู้]
ความหมาย

ดู...ยินจื้นสู้

ออกเสียงล้านนา
ยินจื้นสู้
อักษรล้านนา
ยินฯชื่นฯสู้
เทียบอักษรไทย
[ยินชื่นสู้]
ความหมาย

ก.รู้สึกพอใจ,ชื่นใจ; ยินสู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินสู้ (ยินฯสู้)