หน้าหลัก
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน
ยินฯดียิ่งฯแลฯวฯแขกฯแก้วฯมาเยิอฯร
[ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน]

ก.ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แขกผู้มีเกียรติกรุณามาเยี่ยมเยียน(มักใช้เป็นป้ายต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน หรือมาเยี่ยมชมในธุรกิจต่างๆ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน (ยินฯดียิ่งฯแลฯวฯแขกฯแก้วฯมาเยิอฯร)