หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน
อักษรล้านนา
ยินฯดียิ่งฯแลฯวฯแขกฯแก้วฯมาเยิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน]
ความหมาย

ก.ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แขกผู้มีเกียรติกรุณามาเยี่ยมเยียน(มักใช้เป็นป้ายต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน หรือมาเยี่ยมชมในธุรกิจต่างๆ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน (ยินฯดียิ่งฯแลฯวฯแขกฯแก้วฯมาเยิอฯร)