หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินจื้นสู้
อักษรล้านนา
ยินฯชื่นฯสู้
เทียบอักษรไทย
[ยินชื่นสู้]
ความหมาย

ก.รู้สึกพอใจ,ชื่นใจ; ยินสู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินจื้นสู้ (ยินฯชื่นฯสู้)