หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิง
อักษรล้านนา
ยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิง]
ความหมาย

น๑.ผู้หญิง; แม่ยิง ก็ว่า น๒.ลูกสะใภ้; ลูกยิง ก็ว่า ก.ทำให้อาวุธพุ่งออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง เช่น ยิงศร ยิงปืน ยิงขีปนาวุธ: ส่งสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ เป็นต้น เช่น ยิงสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิง (ยิงฯ)