หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำรก ออกเสียง ยำฮก
อักษรล้านนา
ยำร฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ยำรก]
ความหมาย

น.ยำรก - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ยำฮก'' เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนา ที่ใช้ ''รกวัว'' หรือ ''รกควาย'' ต้มจนสุก แล้วใช้น้ำพริกแบบ ''น้ำพริกลาบ'' คลุกให้เข้ากัน ปรุงรสตามชอบ ถือว่าเป็นอาหารที่เอร็ดอร่อยและหายาก; ดู...ฮกควาย

ออกเสียงล้านนา
รกควาย ออกเสียง ฮกควาย
อักษรล้านนา
ร฿กฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[รกฅวาย]
ความหมาย

น.รกควาย - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ฮกควาย''; รกควาย คือ รกของควาย นับเป็นของหายาก นานทีจึงจะมีโอกาสได้กิน ต่างกับเนื้อหรืออวัยวะส่วนอื่นๆของควาย เพราะต้องรอควายตั้งท้องจนกระทั่งคลอดออกมาจึงจะได้กิน รกควายสามารถนำไปทำอาหารแบบพื้นบ้านล้านนา ของ ''คนเมือง'' ได้หลายเมนู เช่น ยำ ลวกจิ้ม อ่อม ย่าง ต้มเปื่อย เป็นต้น รกควายมีรสชาติ และกลิ่นเฉพาะตัว อร่อยนุ่มหาที่เปรียบไม่ได้ ''ยำรกควาย'' เป็นเมนูเด็ดของร้านอาหารพื้นเมืองประเภท ''ลาบ-หลู้-เหล้า''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำฮก (ยำร฿กฯ)