หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยำฮก
อักษรล้านนา
ยำร฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ยำรก]
ความหมาย

น.อาหารที่ใช้รกวัวหรือรกควายต้มจนสุก แล้วใช้น้ำพริกแบบลาบคลุกให้เข้ากัน ปรุงรสตามชอบ ถือว่าเป็นอาหารที่เอร็ดอร่อยและหายาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำฮก (ยำร฿กฯ)