หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยำหน่อ
อักษรล้านนา
ยำหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ยำหน่อ]
ความหมาย

น.หน่อไม้ไผ่ต้มสุกนิยมใช้หน่อไม่ไผ่ไล่ จักเป็นเส้น ตัดให้ยาวประมาณ ๑.๕-๒ นิ้ว คลุกเคล้าด้วยน้ำพริกเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้คือ น้ำปู๋ และใบขิงหั่นฝอย เพื่อชูรสชูกลิ่น; หน่อยำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำหน่อ (ยำหํนฯอฯ)