หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำหนัง
อักษรล้านนา
ยำหันฯง
เทียบอักษรไทย
[ยำหนัง]
ความหมาย

น.หนังวัวหรือควายที่ต้มเปื่อยแล้ว ขูดเป็นชิ้นบางๆ หรือหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็ก ยาวประมาณ ๑.๕ - ๒ นิ้ว คลุกกับเครื่องปรุง; หนังยำ,หนังฮอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำหนัง (ยำหันฯง)