หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำยอดเหมี้ยง
อักษรล้านนา
ยำยอฯดห้มฯยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยำยอดเหมี้ยง]
ความหมาย

น.ใบเมี่ยงอ่อนคลุกขยำกับเครื่องปรุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำยอดเหมี้ยง (ยำยอฯดห้มฯยฯง)