หน้าหลัก
ยำยอดเหมี้ยง
ยำยอฯดห้มฯยฯง
[ยำยอดเหมี้ยง]

น.ใบเมี่ยงอ่อนคลุกขยำกับเครื่องปรุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำยอดเหมี้ยง (ยำยอฯดห้มฯยฯง)