หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยำยอดบ่าม่วง
อักษรล้านนา
ยำยอฯดบ่าฯม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ยำยอดบ่าม่วง]
ความหมาย

น.ใบมะม่วงอ่อนคลุกขยำกับเครื่องปรุง มักใช้ปลากระป๋องเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำยอดบ่าม่วง (ยำยอฯดบ่าฯม่วฯง)