หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำบ่าม่วง
อักษรล้านนา
ยำบ่าฯม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ยำบ่าม่วง]
ความหมาย

น.มะม่วงแก่สับหรือหั่นคลุกขยำกับเครื่องปรุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำบ่าม่วง (ยำบ่าฯม่วฯง)