หน้าหลัก
ยำบ่าม่วง
ยำบ่าฯม่วฯง
[ยำบ่าม่วง]

น.มะม่วงแก่สับหรือหั่นคลุกขยำกับเครื่องปรุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำบ่าม่วง (ยำบ่าฯม่วฯง)