หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำจิ๊นไก่
อักษรล้านนา
ยำชิ้นฯไก่
เทียบอักษรไทย
[ยำชิ้นไก่]
ความหมาย

น.ยำเนื้อไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำจิ๊นไก่ (ยำชิ้นฯไก่)