หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยำ
อักษรล้านนา
ยำ
เทียบอักษรไทย
[ยำ]
ความหมาย

น.วิธีปรุงกับข้าวแบบหนึ่งที่คลุกเคล้าส่วนผสมหลายอย่างเข้ากับเครื่องปรุง เรียกชื่อตามชนิดของเนื้อหรือผักที่นำมายำ เช่น ยำจิ๊นไก่-ยำเนื้อไก่,ยำผั๋กกาด-ยำผักกาด: ก.คละเคล้า,คลุก,คลุกเคล้า,ผสม,ปะปน,ขยำให้เข้ากัน

ออกเสียงล้านนา
ยํฺา
อักษรล้านนา
อยฯา
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺำ]
ความหมาย

น.อาการป่วยไข้ที่เกิดขึ้นฉับพลันที่ต้องรักษาด้วยอาคม; ก.เคารพ,นับถือ,เกรง; ว.รุนแรง เช่น พิษอฺยฺำ-พิษรุนแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำ (อยฯา )