หน้าหลัก
ยาวะจีวัง (ภาษาบาลี)
ยาวชีวํ
[ยาวชีวํ]

ว.ตลอดชีวิต; มักปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ทั่วไปว่า เต๊าต๋าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาวะจีวัง (ภาษาบาลี) (ยาวชีวํ)