หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามออนก่อนเนิ้น
อักษรล้านนา
ยามฯออฯรก่อฯรเนิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามออนก่อนเนิ้น]
ความหมาย

น.ครั้งกระโน้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามออนก่อนเนิ้น (ยามฯออฯรก่อฯรเนิ้นฯ)