หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามออน
อักษรล้านนา
ยามฯออฯร
เทียบอักษรไทย
[ยามออน]
ความหมาย

น.ครั้งก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามออน (ยามฯออฯร)