หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามหน้อย
อักษรล้านนา
ยามฯห้นฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามหน้อย]
ความหมาย

น.ขณะที่ยังเป็นเด็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามหน้อย (ยามฯห้นฯอฯ )