หน้าหลัก
ยามยาก
ยามฯยากฯ
[ยามยาก]

ดู...ยามตุ๊กข์

ยามตุ๊กข์
ยามฯทุก์ขฯ
[ยามทุกข์]

น.เวลาที่ยากจน,เวลาที่มีความทุกข์; ยามตุ๊กยามยาก,ยามยาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามยาก (ยามฯยากฯ)