หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามมี
อักษรล้านนา
ยามฯมี
เทียบอักษรไทย
[ยามมี]
ความหมาย

น.ตอนมีเงิน,เวลามีทรัพย์สมบัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามมี (ยามฯมี)