หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามถะแหลเตี้ยง
อักษรล้านนา
ยามฯแระฯตท่ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามแตรเที่ยง]
ความหมาย

น.เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามถะแหลเตี้ยง (ยามฯแระฯตท่ยฯง)