หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามตูดฮุ่ง
อักษรล้านนา
ยามฯตูดรุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ยามตูดรุ่ง]
ความหมาย

น.เวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๑.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตูดฮุ่ง (ยามฯตูดรุ่ง)