หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋างหวะสา
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯางฯวªา
เทียบอักษรไทย
[ยามกลางวัสสา]
ความหมาย

น.กลางพรรษา,เวลาระหว่างพรรษา ๓ เดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋างหวะสา (ยามฯกลฯางฯวªา)