หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋องแลง
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามกลองแลง]
ความหมาย

น.เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องแลง (ยามฯกลฯอฯง)